Skip to product information
1 of 1

Osiris Kiadó

Magyar alkotmánytörténet - Osiris Tankönyvek

Magyar alkotmánytörténet - Osiris Tankönyvek

Regular price $32.40 USD
Regular price Sale price $32.40 USD
Sale Sold out
A magyar alkotmánytörténet stúdiumának célja az európai alkotmánytörténetbe ágyazottan a magyar alkotmányfejlődés főbb vonalainak megismertetése, az alkotmányos alapfogalmak tisztázása, a magyar állam történetéhez kötődő, a historikus korszakokra jellemző államszervezeti modellek megvilágítása, az államszervezési megfontolások és alapelvek tárgyalása, s mindenekelőtt a történeti alkotmány értelmezése. Könyvünk további célja, hogy szisztematikus, áttekintő ismereteket szerezzenek a hallgatók és az olvasók az ezeresztendős magyar alkotmányról, hogy világos képet kapjanak a magyar alkotmánytörténet során kiépült vagy kiépíteni tervezett állammodellekről. Könyvünkben igyekszünk kiemelni az államélet történetének sajátosan magyar fejlődési motívumait, és ezzel egyidejűleg hangsúlyozni az európai hatások magyar államfejlődésre gyakorolt befolyását. * A Magyar alkotmánytörténet előző kiadása 1996-ban készült el, de a tanszék szerzői munkaközössé- ge most úgy döntött, hogy új tananyagot készít. A magyar alkotmánytörténet tananyaga értelem- szerűen az évek múlásával sem módosul alapvetően, de az új kutatások, a jogtörténet-tudomány és a történettudomány eredményei folyamatosan gazdagítják ismereteinket. Az új Magyar alkotmány- történet új módszertani megoldásokat is alkalmaz: megjelentek a fejezet-összefoglaló tézisek, az eligazodást segítő kronológia, a tudás ellenőrzésében segédkezet nyújtó kulcsszavak jegyzéke.

Sorozat: Osiris Tankönyvek
Méret(mm): 165 x 235 x 30
Kiadás éve: 2020
Kötésmód: puhatábla
ISBN: 9789632763279
Raktári kód: 103077
View full details